ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΔΠΘ

 


Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης συνεδρίασε εκτάκτως την 30η Αυγούστου 2011 και ύστερα από διεξοδική συζήτηση κατέληξε ομόφωνα στο εξής ψήφισμα:

 

Στο Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας του Δ.Π.Θ φοιτούν περί τους 1000 φοιτητές. Το Τμήμα στεγάζεται εδώ και δεκαέξι έτη σε ακατατάλληλα κτήρια ΠΡΟΚΑΤ, διαθέτει ελάχιστο διοικητικό προσωπικό, εξαιρετικά ανεπαρκή βιβλιοθήκη και δεν έχει ακόμα λάβει έγκριση για τη λειτουργία των εργαστηρίων του. Παρά ταύτα, φοιτητές, διδάσκοντες και ΕΤΕΠ, με κοινό παρονομαστή την πίστη τους στο ιδανικό της παιδείας, κατάφεραν να επιτύχουν υψηλό επίπεδο παρεχόμενης γνώσης, υψηλή κινητικότητα στα πλαίσια του Erasmus, διατηρώντας συνεργασίες με 30 Πανεπιστήμια του εξωτερικού, και υψηλή ποιότητα ερευνητικής παραγωγής. Παράλληλα έχει διοργανωθεί και διοργανώνεται μεγάλος αριθμός πανελληνίων και παγκοσμίων συνεδρίων, ενώ οι πιο επιφανείς επιστήμονες του κλάδου, προερχόμενοι από την Ευρώπη και τις ΗΠΑ, έχουν επισκεφθεί τα ταπεινά ΠΡΟΚΑΤ για να διδάξουν ή να δώσουν δημόσιες διαλέξεις. Το Τμήμα επίσης είναι από τα πρώτα που ανταποκρίθηκαν με ενθουσιασμό στις χρονοβόρες απαιτήσεις της αξιολόγησης. Συνεπώς, διδάσκοντες, φοιτητές και ερευνητικό προσωπικό, έχοντας θυσιαστεί για το αγαθό της δημόσιας και δωρεάν παιδείας, με αδημονία ανέμεναν μία γενναία και ουσιαστική εκπαιδευτική μεταρρύθμιση για τα ΑΕΙ.

 

Όμως, ο νέος νόμος για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, ο οποίος ψηφίστηκε εσπευσμένα μεσούντος του θέρους, χωρίς να προηγηθεί ουσιαστικός διάλογος με τους καλούμενους να τον εφαρμόσουν, αλλά μετά από ευρεία εκστρατεία επίρριψης ευθυνών για τα κακώς κείμενα της ανώτατης εκπαίδευσης στην πανεπιστημιακή κοινότητα και ταυτόχρονης αποσιώπησης των αποκλειστικών ευθυνών της Πολιτείας, δεν μπορεί να έχει τη συναίνεση του Τμήματος. Το Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης εκφράζει τη ριζική αντίθεσή του όχι μόνο γιατί ο νέος νόμος δεν ανταποκρίνεται στις πράγματι αδήριτες ανάγκες μεταρρύθμισης του ελληνικού Πανεπιστημίου και στις προσδοκίες της ελληνικής κοινωνίας, αλλά και επειδή ο νόμος αυτός ουσιαστικά ακυρώνει τη συνταγματικά κατοχυρωμένη ακαδημαϊκή ελευθερία, ενώ απειλεί το δημόσιο και δωρεάν χαρακτήρα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

 

Επειδή λοιπόν:

 

·         Ο νέος νόμος ενισχύει την αδιαφάνεια στη διοίκηση των Ιδρυμάτων προτείνοντας ένα υπερσυγκεντρωτικό και ανοικτό σε διαπλοκή μοντέλο διοίκησης με συσσώρευση ακαδημαϊκών και διοικητικών εξουσιών σε εξωπανεπιστημιακούς παράγοντες.

·         Ο νέος νόμος υποτιμά τους πανεπιστημιακούς λειτουργούς και το έργο (διδακτικό, ερευνητικό, διοικητικό) που επιτελούν, αφού θεωρεί τους Έλληνες πανεπιστημιακούς δασκάλους εκ προοιμίου και συλλήβδην ακατάλληλους να διαχειρισθούν τα του οίκου τους με την προσήκουσα σοβαρότητα και αντικειμενικότητα.

·         Οι συντάκτες του νομοσχεδίου και οι ψηφίσαντες αυτό κοινοβουλευτικοί δεν γνωρίζουν την έννοια και το ρόλο της μόρφωσης, ενώ αγνοούν την ιστορία και τη σημασία της Universitas. Η εστίασή τους εντοπίζεται κυρίως στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, με τις οποίες συνδέουν τα πτυχία. Είναι προφανές ότι ο νέος νόμος αποτελεί μια όψιμη απόπειρα οργάνωσης της εκπαίδευσης στη βάση της ιδεολογίας της αγοράς. Φυσικά αυτή η μετά από τουλάχιστον τρεις αιώνες προβληματισμού για το θέμα κομιζόμενη ως νεωτεριστική απόπειρα δεν λαμβάνει υπ’ όψιν της ότι υποεπένδυση στην Παιδεία προκαλεί αποτυχία της αγοράς, αποτυχία που με την σειρά της πλήττει την κοινωνία.

·         Ο νέος νόμος υποβαθμίζει δραματικά την ποιότητα της προσφερόμενης παιδείας, μετατρέποντας τα Πανεπιστήμια σε κέντρα μεταλυκειακής εκπαίδευσης και τα πτυχία

τους σε πιστοποιητικά δεξιοτήτων χωρίς αντίκρισμα. Επιπλέον, η ουσιαστική κατάργηση των Τμημάτων και των Τομέων οδηγεί ευθέως στη διάλυση των γνωστικών αντικειμένων και την αλλοίωση των επιστημονικών κλάδων, υπό τον μανδύα, μάλιστα, της διεπιστημονικότητας. Η κατάργηση του Τμήματος ως βασικής διοικητικής και ακαδημαϊκής μονάδας επιφέρει την αποσύνδεση πανεπιστημιακών τίτλων από τα επαγγελματικά δικαιώματα, αφήνοντας τους αποφοίτους των Πανεπιστημίων απροστάτευτους σε ένα καθεστώς εργασιακής ανασφάλειας και ανεργίας.

·         Ο νέος νόμος επιδιώκει τη λειτουργία των Πανεπιστημίων με όρους ιδιωτικής εταιρείας προλειαίνοντας το έδαφος για την επιβολή διδάκτρων και στις προπτυχιακές σπουδές, αφού η πάγια και εγγυημένη δημόσια χρηματοδότηση της ανώτατης εκπαίδευσης ουσιαστικά καταργείται, ενώ η χρηματοδότηση των Πανεπιστημίων θα κρίνεται στη βάση δεικτών ποιότητας και επιτευγμάτων αγοραίου τύπου.

·         Ο νέος νόμος ανοίγει διάπλατα το δρόμο για συγχώνευση, κατάτμηση, κατάργηση και μεταβολή της έδρας των ΑΕΙ και σχολών με μοναδικό κριτήριο την αγορά.

·         Οι διαδικασίες πιστοποίησης ποιότητας με αγοραία και εξωακαδημαϊκά κριτήρια θα οδηγήσουν σε μαρασμό την έρευνα, η οποία στη χώρα μας σε συντριπτικό ποσοστό διεξάγεται στα Πανεπιστήμια. Επιπλέον, και αυτό αφορά ιδιαίτερα στο Τμήμα μας, ελλοχεύει ο κίνδυνος οι ανθρωπιστικές επιστήμες να εξαλειφθούν ως «μη παραγωγικές». Η ποιότητα στην Ανώτατη Εκπαίδευση δεν ενισχύεται με ISO, αλλά με ένα εκλογικευμένο νομικό πλαίσιο, το οποίο θα αφήνει χώρο για τη δημιουργία και θα είναι προσαρμόσιμο στις ιδιαιτερότητες της χώρας, αλλά και διαφοροποιημένο ως προς τους επιμέρους επιστημονικούς κλάδους.

·         Δεν αντιμετωπίζει μερικά από τα φλέγοντα προβλήματα των ΑΕΙ, όπως π.χ. την ελλιπή χρηματοδότηση ερευνητικών προγραμμάτων και συνεδρίων, τη βραδύτητα της γραφειοκρατίας, την έλλειψη διοικητικού, βοηθητικού και επιστημονικού προσωπικού, την έλλειψη βιβλιοθηκών, εργαστηρίων κλπ.

 

 

Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης:

 

·         Καλεί το σύνολο της πανεπιστημιακής κοινότητας αλλά και ολόκληρη την κοινωνία να αντιδράσουν αποφασιστικά με σκοπό την απόσυρση του νόμου.

·         Διεκδικεί δωρεάν σπουδές, σίτιση και στέγαση για τους φοιτητές μας, άρτιες βιβλιοθήκες και εξοπλισμένα εργαστήρια, δωρεάν συγγράμματα, αύξηση και όχι κατάργηση των υποτροφιών ή αντικατάστασή τους από δάνεια που θα ωφελούν μόνο τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

·         Προτίθεται να υπερασπισθεί εντός τoυ πλαισίου της δεοντολογίας και της νομιμότητας, με αξιοπρέπεια, ήθος και αγωνιστικότητα το συνταγματικά κατοχυρωμένο αγαθό της δημόσιας και δωρεάν παιδείας.

 

 

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΓΑΘΟ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟ ΕΥΤΕΛΕΣΤΕΡΟ ΣΗΜΕΙΟ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ.

 

Το «χρέος» της ΕΛ.ΑΣ. στα επεισόδια Ακριβά κοστίζουν τα μέτρα ασφαλείας που λαμβάνονται για τις διαδηλώσεις. Μόνο στα χημικά δαπανήθηκαν τους τελευταίους μήνες 400.000 ευρώ

Στα 13,5 εκατομμύρια περίπου ευρώ έχουν κοστίσει από τις αρχές του χρόνου τα επεισόδια στην ΕΛ.ΑΣ. και κατ’ επέκταση στο ελληνικό Δημόσιο, σε μία περίοδο που αναζητούνται με κάθε τρόπο χρήματα για να γεμίσουν τα κρατικά ταμεία.

Αυτό προκύπτει από σχετική καταγραφή των αρμοδίων υπηρεσιών του αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ. ύστερα και από την κινητοποίηση των αστυνομικών δυνάμεων στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, της οποίας το κόστος υπολογίσθηκε περίπου σε 1,5 εκατομμύριο ευρώ.

Στελέχη του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, όπως σημειώνει το Βήμα, αναφέρονται σε «ιδιαίτερα μεγάλο χρηματικό ποσό που χάνεται στα υπέρμετρα ασφαλείας που λαμβάνονται λόγω του φόβου των επεισοδίων».

Αυτή η κατάσταση με την απώλεια τέτοιων χρηματικών ποσών, όπως επισημαίνουν, αναμένεται να συνεχιστεί και τους επόμενους μήνες, οπότε αναμένονται αλλεπάλληλες κινητοποιήσεις εργαζομένων.

Σύμφωνα με τη σχετική ανάλυση των επιτελών της λεωφόρου Κατεχάκη, το μεγαλύτερο τμήμα αυτού του ποσού αφορά τις μετακινήσεις, κυρίως από την περιφέρεια προς τα αστικά κέντρα, μεγάλου αριθμού αστυνομικών δυνάμεων για την ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας.

Επιπλέον, ένα μικρότερο τμήμα αφορά τη χρήση χημικών από αστυνομικούς. Υπολογίζεται ότι περίπου τους τελευταίους μήνες ερρίφθησαν περίπου 5.000 χημικά των οποίων το κόστος υπολογίζεται σε 400.000 ευρώ.

Από τον σχετικό οικονομικό απολογισμό της ΕΛΑΣ προκύπτει πως τα επεισόδια στην Κερατέα από τα τέλη του 2010 μέχρι το καλοκαίρι κόστισαν στην ΕΛΑΣ λόγω της καθημερινής παρουσίας αστυνομικών περίπου 7 εκατομμύρια ευρώ, ενώ το τριήμερο των αλλεπάλληλων επεισοδίων στο κέντρο της Αθήνας, τον περασμένο Ιούνιο, καταβλήθηκαν περίπου 800.000 ευρώ για τις μετακινήσεις αστυνομικών δυνάμεων από τους γειτονικούς νομούς προς την Αθήνα.

Στο κόστος αυτό πρέπει να προστεθεί ποσό περίπου 200.000 ευρώ που ήταν τελικό το κόστος των περίπου 2.800 δακρυγόνων που έριξε η αστυνομία κατά των διαδηλωτών και των ταραξιών.

http://news247.gr/ellada/eidiseis/to_xreos_ths_el_as_sta_epeisodia.1373535.html

Συντονιστικό Γενικών Συνελεύσεων και Καταλήψεων Αθήνας. Κάλεσμα αγώνα στους εργαζόμενους και τη νεολαία της χώρας.


Νέοι και νέες, εργαζόμενοι και εργαζόμενες έλληνες και ξένοι.

 

Το πιο βαθύ σκοτάδι καλύπτει ολόκληρη την κοινωνία. Μια πρωτοφανής επίθεση στα δικαιώματα και τις κατακτήσεις εκατοντάδων χρόνων, στην εργασία, στην παιδεία, στην υγεία, σε όλα τα δημόσια αγαθά, ένας νέος μεσαίωνας επιβάλλεται από την σιδερένια μπότα της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, τις διεθνείς μαφίες της Ε.Ε. και του ΔΝΤ και τους συμμάχους τους ΝΔ και ΛΑΟΣ.

 

Τα αδέρφια μας στα σχολεία όλης της χώρας- όσα η κυβέρνηση δεν έκλεισε με τις συγχωνεύσεις μέσα στο καλοκαίρι-ξεκινούν την χρονιά χωρίς βιβλία με τεράστιες ελλείψεις σε καθηγητές.

 

Οι γονείς μας ζουν καθημερινά με τον φόβο της απόλυσης τόσο στον ιδιωτικό αλλά και στον δημόσιο τομέα, μετά τις τρομαχτικές μειώσεις στους μισθούς και τα συνεχή χαράτσια αδυνατούν να ανταποκριθούν σε στοιχειώδεις υποχρεώσεις,  με τα χρέη στις τράπεζες να αυξάνονται δραματικά.

 

Οι φίλοι μας  μένουν στην ανεργία για χρόνια ενώ οι πιο τυχεροί βρίσκουν περιστασιακές δουλειές με 500 ευρώ το μήνα. Τη νεολαία και ολόκληρη την εργατική τάξη θέλουν να την κάνουν να δουλεύει περιστασιακά για 492 ευρώ, ανασφάλιστη και ελαστική. Θέλουν κάθε οικογένεια με έναν εργαζόμενο.

 

Νέοι και νέες, εργαζόμενοι και εργαζόμενες έλληνες και ξένοι

 

Εδω και τρεις βδομάδες φοιτητές και σπουδαστές μέσα απο  Γενικές Συνελέυσεις έχουμε προχωρήσει σε κινητοποιήσεις ενάντια στο νόμο της Διαμαντοπούλου και την πολιτική της κυβέρνησης. Πάνω απο 300 σχολές βρίσκονται σε κατάληψη, χιλιάδες φοιτητές διαδηλώνουν στους δρόμους, ενώ παράλληλα τόσο οι  εργαζόμενοι στα πανεπιστήμια όσο και οι καθηγητές προχωρούν σε απεργίες.

 

Η σφικτή δημοσιονομική λιτότητα του μνημονίου και η πολιτική κατεδάφισης των κοινωνικών παροχών δε θα μπορούσε να αφήσει  ανεπηρέαστο το πανεπιστήμιο. Το νέο πανεπιστήμιο της αγοράς και του μνημονίου θα είναι ένα πανεπιστήμιο χωρίς φοιτητικές παροχές, με ριζικά μειωμένη χρηματοδότηση, αυταρχικό πολύ πιο άμαζο και με έντονη την παρουσία της ιδιωτικής -επιχειρηματικής λειτουργίας μέσα σε αυτό. Για  να χτυπήσει τους αγώνες μας αλλά κυρίως για να τρομοκρατήσει ολόκληρη την κοινωνία καταργεί την κατάκτηση του Πανεπιστημιακού Ασύλου όταν ακόμα και η Χούντα για να εισβάλλει στο Πολυτεχνείο το 1973 ζήτησε την άδεια του Πρύτανη και της Συγκλήτου οι οποίοι αρνήθηκαν και παραιτήθηκαν!!

 

Ο νέος νόμος έρχεται να διαμορφώσει έναν αυριανό εργαζόμενο φτηνό, ευέλικτο, άμεσα παραγωγικό και ειδικευόμενο, πειθήνιο και παράλληλα χωρίς συλλογικές αναπαραστάσεις. Έναν εργαζόμενο δηλαδή πολύ πιο εύκολα εκμεταλλεύσιμο από την εργοδοσία σε μια προσπάθεια συμπίεσης των δικαιωμάτων των νέων. Η αντιδραστική κυβερνητική πολιτική προστάζει μια γενιά πιο μορφωμένη από κάθε άλλη , σε κοινωνίες πιο πλούσιες από ποτέ να είναι η πρώτη γενιά που θα ζήσει χειρότερα από τις προηγούμενες.

 

Οι φοιτητικές κινητοποιήσεις είτε θάβονται καθημερινά  είτε κατασυκοφαντούνται από τους πληρωμένους μεγαλοδημοσιογράφους των ΜΜΕ. Όπως γίνεται με όλους τους αγώνες τα τελευταία χρόνια, όπως γίνεται με όποιον τολμά να σηκώσει κεφάλι. Έτσι δε γίνεται με τους εργαζόμενους στο δημόσιο, τους οδηγούς ταξί, τους εργαζόμενους στη ΔΕΗ, τους εκπαιδευτικούς, τους διαδηλωτές των πλατειών; Έτσι δε γίνεται με ολόκληρο τον ελληνικό λαό που προσπαθούν να τον πείσουν ότι φταίει για την κρίση, ότι είναι τεμπέλης και ότι «φάγαμε όλοι μαζί»;

 

Αδέρφια μας, γονείς μας, γείτονες μας, συνάδερφοί μας

 

Εσείς μας ξέρετε. Είμαστε κομμάτι της κοινωνίας αυτής όπως ο κάθε ένας από εσάς.

 

Δεν διεκδικούμε κάποια προνομιακή μεταχείρηση, δεν είμαστε συντεχνία, δεν ενδιαφερόμαστε για καριέρες, δεν νοιαζόμαστε μόνο για τον εαυτό μας όπως θέλουν να πείσουν όλη την κοινωνία τα παπαγαλάκια των ΜΜΕ. Δεν μας νοιάζουν οι σχέσεις με το κυβερνητικό και καθηγητικό κατεστημένο.

 

Αγωνιζόμαστε για να μπορεί η νεολαία είτε έχει σπουδάσει, είτε όχι, να ζει με αξιοπρέπεια απο μια δουλεία.

 

Αγωνιζόμαστε για να έχουν όλοι πρόσβαση στα δημόσια αγαθά, στην παιδεία, στην υγεία, στην ασφάλιση, γιατί είναι δικαιώματα και κατακτήσεις του λαού και όχι εμπορεύματα.

 

Αγωνιζόμαστε για να μην αμοίβονται οι εργαζόμενοι με μισθούς πείνας, να μην απολύονται, για να μας επιστρέψουν όλα όσα μας κλέβουν οι κυβερνήσεις και τα αφεντικά, οι επιχειρηματίες όλα αυτά τα χρόνια.

 

Αγωνιζόμαστε γιατί είναι αδιανόητο σ’ αυτή την εποχή των τεράστιων δυνατοτήτων και τις ανάπτυξης των παραγωγικών μέσων να μην μπορούμε να ζούμε όλοι αξιοπρεπώς, να ζούμε μες τη μιζέρια, να υπάρχουν άνθρωποι δίπλα μας που δεν έχουν στέγη και τροφή, που ψάχνουν καθημερινά τα σκουπίδια ή περιμένουν ώρες στις ουρές των συσιτίων για ένα πιάτο φαί.

 

Φίλοι και συναγωνιστές μας

 

Ξέρουμε ότι θα προσπαθήσουν να μας διασπάσουν, όπως κάνουν τόσα χρόνια φτιάχνοντας πλαστούς διαχωρισμούς (εργαζόμενοι στον δημόσιο ενάντια στους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, έλληνες ενάντια στους μετανάστες κλπ).

 

Ξέρουμε ότι θα  θα προσπαθήσουν να μας καταστείλουν με τα ΜΑΤ και με παρακρατικούς μηχανισμούς.

 

Ξέρουμε όμως, και το ξέρετε και εσείς, ότι αν οι φοιτητές ενωθούν με τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς και με όλους τους εργαζόμενους, αν ο λαός βρεθεί δίπλα μας και αγωνιστούμε μαζί, αυτή η βάρβαρη κυβέρνηση, τα μνημόνια της και η αντιλαϊκή πολιτική συνολικά- που την στηρίζουν μόνο μια χούφτα μεγαλοεπιχειρηματίες, μεγαλοδημοσιογράφοι και οι δυνάμεις καταστολής – θα ανατραπεί.

 

Δεν μπορούμε να ζήσουμε όπως σχεδιάζουν, δεν θα υποταχτούμε  σ’αυτό το απάνθρωπο μέλλον που έχουν ετοιμάσει για όλους μας, δεν θα υποχωρήσουμε.

 

Έχουμε μόνο μια επιλογή, τον αγώνα μαζί με τους εργαζόμενους για μια άλλη εκπαίδευση, για μια άλλη ζωή, για μια άλλη κοινωνία.

 

Εμπρός λοιπόν για πανεκπαιδευτικό- πανκοινωνικό ξεσηκωμό.

 

Εμπρός για καταλήψεις-απεργίες-διαδηλώσεις μέχρι τη νίκη.

 

Η νύχτα θα περάσει

 

Μπορεί να φτύσουν τα νερά

 

Μπορεί να τουφεκίσουν τα σπουργίτια

 

Μπορεί να κάψουν τους στοίχους

 

Μπορεί να αποκεφαλίσουν το γλυκό κρίνο

 

 Μπορεί να κομματιάσουν το τραγούδι και

 

 να το εξακοντήσουν στο βάλτο

 

Αλλά αυτή η νύχτα θα περάσει  

 Αναρτήθηκε από giorgis  στις 2:57 μ.μ. 

http://tsak-giorgis.blogspot.com/2011/09/blog-post_29.html

Ψήφισμα-ανακοίνωση του συλλόγου καθηγητών του 3ου Γυμν. Πολίχνης, προς τους γονείς του σχολείου μας.


Αγαπητοί γονείς,

Οι περισσότεροι από σας ήδη γνωρίζουν πως η νέα σχολική χρονιά θα ξεκινήσει με μια σωρεία προβλημάτων, που η σχολική κοινότητα (μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί) καλείται να αντιμετωπίσει. Προς το παρόν, σημαντικότερο πρόβλημα αναδεικνύεται η έλλειψη βιβλίων στα σχολεία της χώρας. Αυτή η τραγική είδηση, εικόνα της σύγχρονης βαρβαρότητας της Ελλάδας του μνημονίου, προκάλεσε εύλογα τεράστιες αντιδράσεις και πληθώρα σχολίων, κειμένων, άρθρων και δημοσιευμάτων.

Π.χ. στην εφημερίδα «Μακεδονία» διαβάζουμε: «Μία μοναδική εμπειρία θα ζήσουν φέτος οι 1,5 εκατ. μαθητές. Την ημέρα του αγιασμού δεν θα χρειαστεί να πάρουν μαζί τους τις σάκες τους, για να κουβαλήσουν τα βιβλία, γιατί δεν θα έχουν φτάσει. Και μάλλον θα κάνουν πολύ καιρό να τα δουν, αφού οι δυσοίωνες προβλέψεις κάνουν λόγο ακόμη και για Χριστούγεννα. Μέχρι τότε θα πρέπει να διαβάζουν από το ίντερνετ, τα dvd και τις φωτοτυπίες. Τώρα, εάν δεν έχουν ηλεκτρονικό υπολογιστή στο σπίτι ή το σχολείο δεν έχει λεφτά για φωτοτυπίες, δεν πειράζει, κάποια λύση θα βρεθεί…»

 

Αγαπητοί γονείς,

Οι κυβερνητικές εξαγγελίες και οι αντίστοιχες πρακτικές του Υπουργείου Παιδείας, Δ.Β.Μ. & Θ. δεν είναι τυχαίες και φυσικά τα κροκοδείλια δάκρυα και οι «συγνώμες» της υπουργού δεν πείθουν κανέναν πως πρόκειται για παραλείψεις, ολιγωρίες ή λάθη.  Αντίθετα, ολόκληρη η σχολική κοινότητα έχει πλέον καταλάβει καθαρά  τους αντιλαϊκούς και αντιεκπαιδευτικούς στόχους της κυβέρνησης και όλων όσων υπηρετούν πιστά τα ντόπια και ξένα συμφέροντα του μεγάλου κεφαλαίου. Όλων εκείνων που προσποιούνται μεν πως διαφωνούν, αλλά στην ουσία συμφωνούν απόλυτα με τις επιλογές της κυβέρνησης του μνημονίου.  Δεν θέλουν τη μόρφωση για τα παιδιά των οικογενειών των λαϊκών και μεσαίων στρωμάτων της κοινωνίας μας. Άλλωστε γιατί να σπαταλούν χρήματα για να εκπαιδεύσουν μια γενιά που τη θεωρούν άχρηστη και χωρίς μέλλον;;;

Έτσι κι αλλιώς τα δικά τους τα παιδιά θα σπουδάζουν  σε ιδιωτικά κολλέγια ή σε σχολές του εξωτερικού. Μόνον αυτά χρειάζεται να εκπαιδευτούν,  διότι μόνον αυτά θα συνεχίσουν το αποτρόπαιο έργο τους.

Ακριβώς αυτό προστάζουν και οι δανειστές μας: Να εφαρμοστούν πλήρως οι επιταγές της τρόικας (ΕΕ, ΕΚΤ, ΔΝΤ) και του Μεσοπρόθεσμου Μνημονίου, δηλ. περικοπές, λιτότητα, απαξίωση, υποβάθμιση και -ως εκ τούτου- διάλυση της δημόσιας εκπαίδευσης,  προς όφελος των ιδιωτικών επιχειρηματικών συμφερόντων.

 

Αγαπητοί γονείς,

 Οι πολιτικοί των μεγάλων κομμάτων, όταν μιλάνε για λιτότητα «ώστε να σωθεί η χώρα», δεν εννοούν τους εαυτούς τους και τους ελάχιστους που κατέχουν τις αμύθητες περιουσίες.  Εννοούν εσάς κι εμάς, δηλ. τα μεγάλα πλήθη των απλών ανθρώπων της εργασίας. Όπως σωστά αναφέρει ο ποιητής Μπέρτολτ Μπρεχτ:

Αυτοί που αρπάζουν το φαί απ’ το τραπέζι, κηρύχνουν τη λιτότητα.

Αυτοί που παίρνουν όλα τα δοσίματα ζητάνε θυσίες.

Οι χορτάτοι μιλάν στους πεινασμένους για τις μεγάλες εποχές που θα ’ρθουν.

………………………………

Αυτοί που σας κλέψαν το βιβλίο, που ήταν τυλιγμένο στις φασκιές σας,

σας μέμφονται που μείνατε αγράμματοι.

………………………………………

Αναρωτιέμαι: γιατί να συζητάω μαζί τους; Ψωνίζουνε τη γνώση για να την πουλήσουν.

Θέλουν να μάθουνε πού υπάρχει γνώση φτηνή, που να μπορούνε ακριβά να την πουλήσουν.

Γιατί να ενδιαφερθούνε να γνωρίσουν ό,τι ενάντια στην αγοραπωλησία μιλάει;

…………………………………………..

Δε Θέλουνε άλλοι να τους καταπιέζουν, θέλουνε να καταπιέζουνε οι ίδιοι.

Δε θέλουνε την πρόοδο. Θέλουνε την υπεροχή.

Πειθαρχούνε σ’ όποιον τους υπόσχεται πως θα μπορούνε να διατάζουν.

Θυσιάζονται για να μπορέσει να μείνει όρθιος ο βωμός της θυσίας.

 

Αγαπητοί γονείς,

Όπως προαναφέραμε, καμία υπουργική οδηγία δεν είναι τυχαία!

Το υπουργείο γνωρίζει καλά πως στα σχολεία, τα φωτοτυπικά μηχανήματα είναι απαρχαιωμένα και δαπανηρά στη συντήρησή τους.  Οπότε, πόσο τυχαία μπορεί να είναι η οδηγία προς το σχολείο μας να φωτοτυπήσει  περίπου 600.000(!!!) σελίδες  και να μοιραστούν τα σχολικά βιβλία  ως φωτοτυπίες στους μαθητές;;;

 Ή μήπως οι γονείς θα πρέπει να κάνουν κι άλλες περικοπές από τα ήδη εξαθλιωμένα εισοδήματά τους, ώστε να αγοράσουν τα (υποτίθεται δωρεάν) βιβλία για τα παιδιά τους; Πόσο τυχαία είναι , λοιπόν, η μετακύληση  των οικονομικών δαπανών στις πλάτες του λαού, ενώ υποτίθεται πως έχουμε δωρεάν δημόσια Παιδεία. Δυστυχώς ούτε το «δημόσια» ισχύει, ούτε το «δωρεάν» και το χειρότερο είναι πως σε λίγο δεν θα ισχύει ούτε και το «Παιδεία»!

Επίσης,  το υπουργείο γνωρίζει καλά πως δεν διαθέτουν όλοι οι μαθητές υπολογιστή ή Ίντερνετ. Οπότε πόσο τυχαία είναι η απαξίωση του σχολικού βιβλίου και η αντικατάστασή του από ηλεκτρονικά βοηθήματα στον υπολογιστή ή στο Ίντερνετ;;;

Το υπουργείο, ακόμη, γνωρίζει άριστα πως τα σχολεία χρειάζεται να προμηθεύονται πετρέλαιο θέρμανσης, φαρμακευτικό υλικό πρώτων βοηθειών, είδη υγιεινής, φωτοτυπικό χαρτί και να καλύπτουν τους λογαριασμούς ρεύματος, νερού, τηλεφώνου κ.λ.π.  Πόσο τυχαία είναι, λοιπόν, η μετακύληση  του οικονομικού κόστους για τη λειτουργία του σχολείου στις Σχολικές Επιτροπές, όταν οι Καλλικρατικοί δήμοι, που υποτίθεται πως εξασφαλίζουν τις δαπάνες των σχολείων, είναι είτε υπερχρεωμένοι,  είτε με μηδαμινά ή ελάχιστα έσοδα;;;

Τέλος, το υπουργείο, ενώ απαιτεί από μας τους εκπαιδευτικούς πολλαπλούς ρόλους (εκπαιδευτικού, νοσοκόμου, παιδαγωγού, φύλακα, δικαστή, ψυχολόγου κ.λ.π.) εδώ και καιρό μάς απαξιώνει και μας υποβαθμίζει. Άραγε πόσο τυχαίος μπορεί να είναι ο εξευτελισμός των εκπαιδευτικών, όταν η κυβέρνηση επιτίθεται με απανωτές λεηλασίες στο μισθό τους, που έτσι κι αλλιώς ήταν και είναι ο χαμηλότερος στην Ευρώπη;;;

Κι εδώ, πάλι ο ποιητής έρχεται να δώσει απάντηση:

Αλήθεια, σε μαύρα χρόνια ζω!

Τα λόγια που δεν κεντρίζουν είναι σημάδι χαζομάρας.

Ένα λείο μέτωπο, αναισθησίας. Εκείνος που γελάει

Δεν έχει μάθει ακόμα τις τρομερές ειδήσεις.

……………………………….

Το άδικο βαδίζει σήμερα με σταθερό βήμα.

Οι καταπιεστές προετοιμάζουν τα επόμενα δέκα χιλιάδες χρόνια.

Η βία διαβεβαιώνει: έτσι όπως είναι η κατάσταση, έτσι θα μείνει.

Καμιά φωνή δεν ακούγεται, πέρα από τη φωνή του εξουσιαστή.

Και στις αγορές φωνάζει η εκμετάλλευση: «τώρα μόλις αρχίζω».

 

Αγαπητοί γονείς,

δεν σκοπεύουμε να συναινέσουμε στην απορρύθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Είμαστε σε πλήρη αντίθεση με τα όποια σχέδια απαξίωσης της μόρφωσης και εξευτελισμού της Παιδείας.  Γνωρίζουμε, όπως άλλωστε γνωρίζετε και σεις, με ποια πλευρά  να συνταχθούμε, με ποιους θα πάμε και ποιους θ’ αφήσουμε. Δηλώνουμε, λοιπόν, κατηγορηματικά πως υπερασπιζόμαστε το αυτονόητο δικαίωμα για δημόσια και δωρεάν Παιδεία. Δηλώνουμε πως στεκόμαστε δίπλα στους μαθητές και τις οικογένειές τους, δίπλα στο φως, δίπλα στον άνθρωπο και κόντρα στους εχθρούς του ανθρώπου.

Απέναντι σε όλο αυτό το δυσοίωνο τοπίο, εμείς, τα μέλη του συλλόγου καθηγητών του 3ου Γυμνασίου Πολίχνης  -διαφωνώντας ριζικά με τις απαράδεκτες υπουργικές οδηγίες για φωτοτυπίες κ.λ.π. και άσχετα με το χρόνο που θα φτάσουν τα βιβλία στο σχολείο μας –  έχουμε την κοινή πεποίθηση πως ούτε πρέπει, αλλά και ούτε θέλουμε να χαθεί κάποιο χρονικό διάστημα χωρίς μαθήματα. Κι επειδή συμμεριζόμαστε τις αγωνίες σας, σας δηλώνουμε πως ήδη επεξεργαζόμαστε διάφορους εναλλακτικούς τρόπους διδασκαλίας στην τάξη, ώστε να αναπληρώσουμε την εκπαιδευτική διαδικασία κάτω από οποιεσδήποτε αντίξοες συνθήκες.

 

Αγαπητοί γονείς,

Από σας ζητάμε μόνο ηθική συμπαράσταση και εμπιστοσύνη στο σύλλογο διδασκόντων του σχολείου μας, γι αυτό και επιτρέψτε μας να σας συμβουλέψουμε τα εξής:

Μην υποκύψετε στον πανικό τής αγοράς βιβλίων, υπολογιστών κ.λ.π. και προ παντός, μην «συνηθίζετε» στην ιδέα που προσπαθούν  να σας επιβάλουν, δηλ. πως για να μορφωθούν τα παιδιά σας πρέπει να πληρώνετε για μια ζωή, αλλιώς θα πρέπει να τα αποσύρετε από το χώρο της μόρφωσης και της Παιδείας.

Αντί αυτού, θεωρείστε πολύ πιο χρήσιμο να «συνηθίσετε» να απευθύνεστε στα παιδιά σας με τα λόγια που προσφέρει  ο ποιητής Μπέρτολτ Μπρεχτ:

 

Αν μείνουνε τα πράγματα όπως είναι, είσαστε χαμένοι.

Η μεταβολή, ναι, είναι εσάς ο φίλος σας,

και η διαφωνία ο σύμμαχός σας στον αγώνα.

Από το τίποτα κάτι πρέπει εσείς να φτιάξετε,

οι δε του κόσμου οι παντοδύναμοι πρέπει να γίνουν τίποτα.

Αυτό που ήδη κατέχετε αφήστε το·

πιάστε και πάρτε αυτό που σας αρνιούνται.

 Αναρτήθηκε από giorgis  στις 2:46 μ.μ. 

http://tsak-giorgis.blogspot.com/2011/09/3.html