ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 290η/07-07-2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Κρήτης στην 290η Συνεδρίασή της την 7η Ιουλίου 2011, ενημερώθηκε για το προσχέδιο Νόμου για την Ανώτατη Εκπαίδευση που εδόθη στην δημοσιότητα από το Υπουργείο Παιδείας δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και έλαβε τις εξής αποφάσεις :

1. Θεωρεί ότι το εν λόγω προσχέδιο Νόμου δεν απηχεί τις θέσεις της Πανεπιστημιακής Κοινότητας, όπως αυτές είχαν διατυπωθεί έγκαιρα μετά την δημοσιοποίηση τον Οκτώβριο του 2010 του «κειμένου διαβούλευσης» του Υπουργείου. Το Πανεπιστήμιο Κρήτης εν προκειμένω είχε εκφράσει τις θέσεις και προτάσεις του με την απόφαση της 280ης/8-12-2010 συνεδρίασης της Συγκλήτου του. Οι θέσεις αυτές, όπως και αυτές του συνόλου της Πανεπιστημιακής Κοινότητας, για ένα σύγχρονο δημόσιο Πανεπιστήμιο, δεν ελήφθησαν υπ’ όψιν στην σύνταξη του κειμένου του προσχεδίου Νόμου. Αντιθέτως το προσχέδιο Νόμου περιλαμβάνει διατάξεις που σε Ακαδημαϊκό, Διοικητικό αλλά και Λειτουργικό επίπεδο δεν εξασφαλίζουν τις ελάχιστες απαιτήσεις μιας ορθολογικής και ταυτόχρονα αναπτυξιακής εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης. Επομένως δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό από την Πανεπιστημιακή Κοινότητα.
2. Το Πανεπιστήμιο Κρήτης εμμένει στις θέσεις του, όπως διατυπώθηκαν στην προαναφερθείσα απόφαση της Συγκλήτου του, θεωρώντας ότι αποτελούν την ελάχιστη βάση για να αντιμετωπίσει η Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση τα μηνύματα των καιρών.
Ιδιαίτερα θεωρεί ότι τα ακόλουθα σημεία του προσχεδίου Νόμου πλήττουν την ακαδημαϊκή οργάνωση, συγκρότηση και λειτουργία:
(α) Προβλέπεται η διάλυση των ακαδημαϊκών Τμημάτων: Τα Τμήματα αντιστοιχούν σε επιστήμες όπως αυτές έχουν ιστορικά προσδιορισθεί, για αυτό το λόγο η ακαδημαϊκή οργάνωση σε Τμήματα υπάρχει σε όλα τα Πανεπιστήμια διεθνώς. Οι Σχολές ή τα θεματικά Πανεπιστήμια αναφέρονται στη συνάφεια μεταξύ των Επιστημών. Παρ’ ότι στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια υπήρξαν στρεβλώσεις στην ανάπτυξη της ανώτατης εκπαίδευσης, η αναγκαία διόρθωση δεν μπορεί να γίνει πλήττοντας ανιστόρητα την ακαδημαϊκή συγκρότηση των Πανεπιστημίων• ούτε η ανάγκη εισαγωγής στην Ανώτατη Εκπαίδευση σε ευρύτερες των Τμημάτων επιστημονικές ενότητες απαιτεί τη διάχυση των Τμημάτων στις Σχολές. Ο θετικός αυτός στόχος μπορεί να επιτευχθεί με την καλύτερη οργάνωση των Σχολών και τον περιορισμό των στεγανών διαχωρισμών μεταξύ των Τμημάτων.
(β) Προβλέπονται «ευέλικτα» προγράμματα σπουδών μονοετούς ή διετούς φοίτησης: Τέτοιου τύπου προγράμματα δεν αρμόζουν στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Η πανεπιστημιακή εκπαίδευση βασικών σπουδών θα πρέπει να απευθύνεται αποκλειστικά σε ολοκληρωμένους επιστήμονες, με ενδεχόμενες ειδικεύσεις, ανάλογα με την ιδιαιτερότητα κάθε επιστήμης και για όσα χρόνια φοίτησης πραγματικά απαιτούνται. Μονοετής, ή διετής φοίτηση θα μπορούσε να προβλεφθεί αποκλειστικά στην περίπτωση της δια βίου μάθησης με κανονισμούς που δεν θα καταστρατηγούν τις απαιτήσεις για τις βασικές πανεπιστημιακές σπουδές.
(γ) Προγραμματίζεται μια διοικητική δομή συγκεντρωτική, που οδηγεί στην αδιαφάνεια και δεν ανταποκρίνεται στην κοινωνική και επιστημονική πραγματικότητα της Ανώτατης Εκπαίδευσης στη χώρα μας. Συνιστά κακή αντιγραφή ξένων προτύπων, που όμως δεν μπορεί να μεταφυτευτούν άκριτα καθώς αποτελούν ιστορικά δημιουργήματα της κάθε χώρας. Η προτεινόμενη δομή όχι μόνο δεν απαντά στην αναγκαία εμβάθυνση της δημοκρατίας και της διαφανούς διοικητικής λειτουργίας, αλλά επιτείνει πραγματικές αδυναμίες στη διακυβέρνηση των πανεπιστημίων. Η αλλαγή της διοικητικής δομής, αλλά και της θεσμικής σχέσης με την Πολιτεία και ευρύτερα την κοινωνία, είναι αναγκαία, αλλά οι απαραίτητες αλλαγές θα επιφέρουν ουσιαστική βελτίωση, μόνο αν βασίζονται στην κατανόηση της υπάρχουσας κατάστασης, τόσο ως προς τις θετικές πλευρές, όσο και ως προς τις υπάρχουσες στρεβλώσεις και δυσλειτουργίες.
(δ) Το προσχέδιο Νόμου θέτει ερωτηματικά ως προς τις πραγματικές προθέσεις της Πολιτείας για την ανταπόκρισή της στη συνταγματική επιταγή για χρηματοδότηση από το Κράτος. Απαιτείται επαρκής δημόσια χρηματοδότηση των Πανεπιστημίων, για τη διαχείριση της οποίας αποκλειστική αρμοδιότητα και ευθύνη φέρουν τα ίδια τα Πανεπιστήμια, ώστε να καθίσταται εφικτή η πραγματοποίηση της αποστολής τους. Η χρηματοδότηση της πανεπιστημιακής έρευνας πρέπει να είναι δημόσια και θεσμοθετημένη, έτσι ώστε να εγγυάται την ανεξαρτησία της από τους φορείς της κρατικής εξουσίας όσο και των επιμέρους συμφερόντων της αγοράς, προστατεύοντας έτσι τις κατευθύνσεις και το περιεχόμενο της επιστημονικής έρευνας, καθώς και την εξ αυτής απορρέουσα πανεπιστημιακή διδασκαλία, από κάθε είδους παρέμβαση αυτών των φορέων. Η μισθοδοσία των διδασκόντων και του προσωπικού πρέπει να είναι αξιοπρεπής και να ρυθμίζεται από την Πολιτεία με ενιαίο τρόπο. Για την προσφορά υψηλού επιπέδου δωρεάν ακαδημαϊκής εκπαίδευσης, απαιτείται επίσης γενναία χρηματοδότηση στα ζητήματα φοιτητικής μέριμνας.

Ως εκ τούτου, η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Κρήτης, καλεί την Κυβέρνηση να μην καταθέσει το Νομοσχέδιο τώρα, αλλά μετά από εύλογο χρονικό διάστημα και αφού συνεργαστεί με τους θεσμικούς φορείς της Πανεπιστημιακής Κοινότητας να θέσει προς ψήφιση ένα νέο σχέδιο Νόμου που θα έχει συνδιαμορφώσει μαζί τους, μετά από ουσιαστικό διάλογο στα πλαίσια του οράματος μας για μια ποιοτική και δημόσια τριτοβάθμια εκπαίδευση.

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s